Bozcaada (Tenedos)

Bozcaada (Tenedos)

Çanakkale Boğazı girişinde stratejik açıdan önemli bir noktada bulunan Bozcaada, 40 km ve anakaraya 6 km uzaklıkta bulunmaktadır. Çanakkale Boğazının girişinde olması sebebiyle deniz ticaretinin başladığı yıllardan günümüze her zaman önemini sürdürmüştür.

Tenedos ismini mitolojiye göre adanın karşı kıyısında bulunan Kolonai antik kentinin kralı Kyknos’un oğlu Tenes’den almaktadır. Antk çağ’da Tenedos antik kentinin yerleşim alanı olarak doğusu, bugünkü Bozcaada yerleşimi kullanılmıştır. Bu bölge bugünkü modern yerleşim alanının bulunduğu alandan, Göztepe tepesinin doğu yamaçlarında ve ovaya doğru yayılmaktadır. Ovaya açılan vadinin her iki yamacı nekropol alanı olarak kullanılmış, bu alanda arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan nekropol alanı da bulunmaktadır. Bu Nekropol alanı MÖ. 3000 yılından itibaren Roma dönemine kadar kesintisiz kullanılmıştır.

Arkeolojik çalışmalar Bozcaada’da ilk insan izlerinin Erken Tunç Çağı’na kadar uzandığını göstermektedir. Bu tarihten itibaren adanın özellikle denizcilikte çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir.

Antik Çağ yazarlarından Ozan Homeros, MÖ. 5. Yüzyılda yaşamış olan tarihçi Heredot ve Aristotales ve coğrafyacı Strabon Tenedos Antik Kentinden bahsetmiştir.

Comments

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.