Zeus Altari

Zeus Altari

Zeus açık hava sunağı Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu’da Adatepe Köyü’nün hemen batısındaki Dedetepe üzerindedir. Tepede bulunan anakaya üzeri düzleştirilerek bir platform oluşturulmuştur. Bu platforma anakayanın üç tarafına oyulmuş merdivenlerle çıkılır. Ortada bir sarnıç bulunmaktadır ve muhtemelen yapıldığı zaman adak kuyusu olarak yapılmış, daha sonraları sarnıca dönüştürülmüştür.

Bazı araştırmacılar bu sunağı “Zeus sunağı” olarak tanımlamış ise de antik kaynaklarda böyle bir bilgi yer almaz. Ancak Homeros’un Ilyada adlı eserinde Zeus’un Kazdağları’nın zirvesindeki Gargaros Tepesinde sarayı ve sunağının bulunduğu yazmaktadır.

 

 

 

 

Comments

Bir Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.