Genel

Neden 2018 Troya Yılı

Sürdürülebilir turizm hareketini yalnız sahip olunan kültürel, doğal, tarihsel ve beşeri değerler ile sağlamak mümkün değildir. Sahip olunan değerlerin yanı sıra turisti etki altına alacak, ilgili bölgeye seyahat etmesini teşvik edecek nedenlerin oluşturulması, günümüz rekabet koşullarında büyük öneme sahiptir. Arka planında ikna kabiliyeti yüksek bir “değer” üzerine inşa edilmiş bir iletişim stratejisi ile güçlü algı […]

Hedefler

Dünya genelinde Troya temalı etkinlik/ toplantılar düzenlemek suretiyle güçlü bir iletişim stratejisi uygulamak, 2018 yılı boyunca Troya temalı spor,kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi, Troya ören yeri çevresinde milli park sınırları içinde bulunan köylerin turizme kazandırılması, Bu kapsamda Troya Milli Parkı başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.