Genel

Tarihi Gelibolu Yarım Adası

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Marmara Bölgesinde, Çanakkale ili sınırları içindedir. 1973 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 33.490 hektardır. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park sınırları dahilinde 1 İlçe (Eceabat) ile 8 köy bulunmaktadır. Çanakkale Savaşları Türk Milletinin dünyanın en güçlü devletlerine karşı, Kurmay Yarbay Mustafa Kemal’in önderliğinde insanüstü direnmesi ile kazanılan bir savunma […]

Apollon Smintheion

Apollon Smintheus Tapınağı, eski adıyla Gülpınar olarak bilinen Gülpınar Beldesi’nin kuzeybatısıyla kuzeydoğusu arasında kalan vadinin başlangıç eteklerinde Bahçeler içi olarak adlandırılan mevkide yer alır. Su yönünden zengin olan bu yöre; yer altı kaynak suları ile beslenmekte ve büyük olasılıkla antik çağda oluşturulan yer altı kanalları ile ana merkeze aktarılmaktadır. Hellenistik Çağda da yörede suyun bol […]

Alexandria Troas, çanakkale, kazı, arkeoloji, troia yılı

Alexandria Troas

Alexandria Troas Antik Kenti, Ezine İlçesi, Dalyan Köyü sınırları içerisinde Kestanbolluk mevkiindedir. MÖ.310 yılında Büyük İskender’in komutanlarından Antigonos Monophtalmos tarafından “Antigoia” kenti olarak kurulmuş ve Büyük İskender’in ölümünden sonra Lysmimakhos tarafından Troas’daki İskender’in kenti anlamına gelen “Aleksandria Troas” olarak ismi değişir. Kent tamamen planlanarak kurulmuş tapınakları, küçük hamamı, stadyumu, çeşmesi, taş döşeli caddesi, tiyatrosu ve […]

Parion

Parion Antik Kenti Çanakkale İli, Biga İlçesi, Kemer Köyü sınırları içinde Kemer Köyünden başlayıp doğu ve güney yönüne uzanan platoda yer almaktadır.  Arkeolojik buluntulardan kentin MÖ.709 yıllarında kurulduğu düşünülmektedir. Çevresi yaklaşık 7 km.’yi bulan Parion’un Hellenistik Kent surlarının bazı bölümleri yaşadıkları tahribata karşın günümüze kadar gelebilmiştir.  Kemer Köyü içerisinde ve antik kentin kuzey kısmında bulunan […]

Zeus Altari

Zeus açık hava sunağı Ayvacık İlçesi, Küçükkuyu’da Adatepe Köyü’nün hemen batısındaki Dedetepe üzerindedir. Tepede bulunan anakaya üzeri düzleştirilerek bir platform oluşturulmuştur. Bu platforma anakayanın üç tarafına oyulmuş merdivenlerle çıkılır. Ortada bir sarnıç bulunmaktadır ve muhtemelen yapıldığı zaman adak kuyusu olarak yapılmış, daha sonraları sarnıca dönüştürülmüştür. Bazı araştırmacılar bu sunağı “Zeus sunağı” olarak tanımlamış ise de […]

assos, behramkale, çanakkale

Assos (Behramkale)

Assos, Çanakkale’nin 87 km. güneyinde, Ayvacık İlçesi Behramkale Köyü sınırlarında bulunan antik bir liman kentidir. Doğu ve batı olmak üzere iki girişi olan antik kent, güneye doğru uzanan teraslar üzerindeki yapı topluluklarından oluşur. Kentin etrafını çeviren surların büyük bölümü hala ayaktadır. Akropol’de yer alan Athena Tapınağı, Arkaik Çağ’da inşa edilmiş Anadolu’nun en eski Dor tapınaklarından […]

Troya Ören Yeri

Troia Ören Yeri Çanakkale il merkezinin 30 km. güneyinde, kıyıdan yaklaşık 4.5 km içerdedir. Antik kent 1996 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş ve 1998 yılında da UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Troia, MÖ.3000’den MS. 500’lere kadar yerleşimin olduğu bir kenttir. Gerçekleştirilen kazılarda burada 10 farklı kent katmanı ve 50’den fazla yapı evresi tespit […]

Troya Milli Parkı

Troya Milli Parkı, Çanakkale İli sınırları içerisinde kalan ve 13.350ha’lık alana sahip bir Milli Park’tır. Bu alan, 30-09-1996 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 96/8676 Karar Sayısı ile Milli Park ilan edilmiştir. Milli Park’ın Uzun Devreli Gelişme Planı 08-06-2004 tarihinde onaylanmış ve 2010 yılında revize plan hazırlanarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Troya Tarihi Milli Park Sahası içerisinde bugüne […]

Troya Müzesi

Troya Müzesi, Troya Ören Yeri girişinde 100 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 11.314 m2 kapalı alan üzerinde inşa edilmiştir. Müze binasının yüksekliğinin Troya Antik Kenti’nin kazı öncesi yüksekliği ile eşit olacak şekilde tasarlanması da Troya’nın tüm detayları ile burada yaşatılmasını sağlamaktadır. Ulusal Mimari Tasarım Yarışması’nda uluslararası saygın bir jüri heyeti tarafından 150’den fazla proje arasından seçilen, […]

Alt ve Üst Yapı Çalışmaları

Troya Milli Parkı ve çevresinin turizm ve kültür altyapı ve donanımının geliştirilmesi, Troya’nın sürdürülebilir bir turizm ve kültür odağı olması için temel öneme sahiptir. Bu doğrultuda bölgede yer alan köylerin altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri, oluşturulacak yeni gezi ve tur güzergahları, cazibe merkezleri, Troya Kültür, Aziz Paul, Aeneas gibi kültür rotaları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile […]

Uluslararası Tanıtım

2018 Troya Yılı, Troya’yı bir Anadolu değeri olarak konumlandırıp tanıtmanın yanı sıra, tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerlerini de görünür kılmak için eşsiz bir fırsattır. Troya’nın temsilcisi olduğu değerler, tüm dünyaca bilinen destanın açtığı yoldan samimi, geniş kitleleri kucaklayacak ve herkese ilham verecek bir iletişim stratejisi yoluyla, ülkemizin turizm imajını güçlendirecek bir soluk olacaktır. Kültür […]

Multimedya / Görseller

2018 Troya Yılı ile ilgili logolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.   Troya Müzesi Açıldı Tasarım Troya Müzesi Açıldı Troya Yılı Logosu