Temmuz 2017

Troya Milli Parkı

Troya Milli Parkı, Çanakkale İli sınırları içerisinde kalan ve 13.350ha’lık alana sahip bir Milli Park’tır. Bu alan, 30-09-1996 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun 96/8676 Karar Sayısı ile Milli Park ilan edilmiştir. Milli Park’ın Uzun Devreli Gelişme Planı 08-06-2004 tarihinde onaylanmış ve 2010 yılında revize plan hazırlanarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Troya Tarihi Milli Park Sahası içerisinde bugüne […]

Troya Ören Yeri

Troia Ören Yeri Çanakkale il merkezinin 30 km. güneyinde, kıyıdan yaklaşık 4.5 km içerdedir. Antik kent 1996 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş ve 1998 yılında da UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Troia, MÖ.3000’den MS. 500’lere kadar yerleşimin olduğu bir kenttir. Gerçekleştirilen kazılarda burada 10 farklı kent katmanı ve 50’den fazla yapı evresi tespit […]

Alt ve Üst Yapı Çalışmaları

Troya Milli Parkı ve çevresinin turizm ve kültür altyapı ve donanımının geliştirilmesi, Troya’nın sürdürülebilir bir turizm ve kültür odağı olması için temel öneme sahiptir. Bu doğrultuda bölgede yer alan köylerin altyapı ve üstyapı iyileştirmeleri, oluşturulacak yeni gezi ve tur güzergahları, cazibe merkezleri, Troya Kültür, Aziz Paul, Aeneas gibi kültür rotaları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile […]

Uluslararası Tanıtım

2018 Troya Yılı, Troya’yı bir Anadolu değeri olarak konumlandırıp tanıtmanın yanı sıra, tüm bölgenin kültürel, doğal, tarihsel değerlerini de görünür kılmak için eşsiz bir fırsattır. Troya’nın temsilcisi olduğu değerler, tüm dünyaca bilinen destanın açtığı yoldan samimi, geniş kitleleri kucaklayacak ve herkese ilham verecek bir iletişim stratejisi yoluyla, ülkemizin turizm imajını güçlendirecek bir soluk olacaktır. Kültür […]

Multimedya / Görseller

2018 Troya Yılı ile ilgili logolara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.   Troya Müzesi Açıldı Tasarım Troya Müzesi Açıldı Troya Yılı Logosu        

Hedefler

Dünya genelinde Troya temalı etkinlik/ toplantılar düzenlemek suretiyle güçlü bir iletişim stratejisi uygulamak, 2018 yılı boyunca Troya temalı spor,kültür, sanat, bilim ve eğitim alanlarında uluslararası etkinliklerin düzenlenmesi, Troya ören yeri çevresinde milli park sınırları içinde bulunan köylerin turizme kazandırılması, Bu kapsamda Troya Milli Parkı başta olmak üzere alt ve üst yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Neden 2018 Troya Yılı

Sürdürülebilir turizm hareketini yalnız sahip olunan kültürel, doğal, tarihsel ve beşeri değerler ile sağlamak mümkün değildir. Sahip olunan değerlerin yanı sıra turisti etki altına alacak, ilgili bölgeye seyahat etmesini teşvik edecek nedenlerin oluşturulması, günümüz rekabet koşullarında büyük öneme sahiptir. Arka planında ikna kabiliyeti yüksek bir “değer” üzerine inşa edilmiş bir iletişim stratejisi ile güçlü algı […]

Troya Neden Önemli

2018 Troya Yılı oldu. Yerel ölçekte başlayan bir inisiyatifin, uluslararası kültür ve turizm vizyonuna dönüştüğü bir süreçte, dünyanın en çok bilinen ikinci kültürel miras alanı Troya, üzerinde herkesin uzlaştığı bir değerler manzumesi olarak tüm dünyada 2018 yılına damga vuracak. Tercih edilen bir turizm destinasyonu olmak için ”Güçlü Algı Yönetimi ve Sürdürülebilir Etkinlikler” en önemli iki […]